Powłoki plazmowe

Powłoki proszkoweNatryskiwanie plazmowe proszkowe

Łuk elektryczny w atmosferze plazmy, wykorzystujący jako gazy plazmotwórcze argon i wodór. Wytwarzana temperatura do 40 000 stopni C pozwala na przetopienie wszystkich stosowanych proszków do natrysku plazmowego tj.: metalicznych, ceramicznych, kompozytów ceramiczno – metalicznych oraz węglików. Zastosowanie tej technologii to wysokiej klasy powłoki regeneracyjne-techniczne. Możliwe własności powłok natryskiwanych plazmowo:

  • doskonała przyczepność do podłoża,
  • wysoka spójność warstwy,
  • twardość od 20 do 70 HRC,
  • zwiększona odporność na ścieranie całego detalu lub jego fragmentu,
  • wytworzenie bariery cieplnej,
  • bardzo dobre przewodnictwo cieplne,
  • żaroodporność,
  • odporność na szoki termiczne,
  • dobre przewodnictwo prądu,
  • powłoki dielektryczne.