Obróbka CNC

Obróbka CNC to rodzaj obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń takich jak frezarki i tokarki. Obróbka CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów.

Proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i właściwego wykonania (CNC).

Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na usuwaniu poszczególnych warstw naddatku obróbkowego i zamienianie go na wióry. Obróbka skrawaniem dzieli się na obróbkę wiórową oraz obróbkę ścierną. Obróbkę wiórową wykonuje się narzędziami o ustalonej geometrii i liczbie ostrzy, a powstające wióry mają określony kształt, zależny w mniejszym lub znacznym stopniu od innych czynników takich jak materiał obrabiany, posuw, prędkość skrawania, temperatura skrawania itp. Natomiast obróbkę ścierną charakteryzują bardzo drobne ostrza o nieokreślonej liczbie oraz geometrii, przy czym produktem są wióry w postaci małych drobin również o nieustalonej geometrii.

Obróbka CNC

 

obrobione produkty

 

W zależności dokładności obróbki rozróżniamy:

  • Obróbkę zgrubną,
  • Obróbkę średnio dokładną,
  • Obróbkę dokładną,
  • Obróbkę bardzo dokładną (wykańczającą).

Specjalizujemy się w precyzyjnej obróbce stopów Aluminium, ale oferujemy również obróbkę CNC miedzi, mosiądzu, stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz tworzyw sztucznych na tokarkach CNC oraz Centrach Obróbczych Pionowych trzy i cztero osiowych. Szczegóły możliwych przejazdów maszyn znajdują się w dziale Park Maszynowy.

Pracujemy na systemie SolidCam na plikach z rozszeżeniem STEP i dxf dostarczonych przez klienta.

Możliwe jest wykonanie detali na podstawie dostarczonego rysunku lub wzorca.

Zapraszamy do składania zapytań!