Metalizacja

Natryskiwanie gazowe drutem litym i proszkowym

Wytwarzana temperatura ze spalania acetylenu i tlenu (2900- 3000 stopni C) topi transportowany przez podajnik drut ,a dostarczane pod ciśnieniem sprężone powietrze rozpyla stopiony drut narzucając na go na metalizowaną powierzchnie. Metodą gazową można natryskiwać materiały w postaci drutu których temp. topnienia nie przekracza 2800 stopni C, tj aluminium cynk, miedź, molibden, mosiądz, brąz, stal ST i stal kwasoodporna oraz stopy. Są to zasadniczo powłoki antykorozyjne natryskiwane na konstrukcjach ze stali zwykłej.

Natryskiwanie gazowe proszkiem

Wytwarzana temperatura ze spalania acetylenu i tlenu (2900- 3000 stopni C) topi transportowany przez podajnik proszek ,a dostarczane pod ciśnieniem sprężone powietrze rozpyla stopiony proszek narzucając go na metalizowaną powierzchnie. Metodą gazową można natryskiwać materiały w postaci proszków których temp. topnienia nie przekracza 2800 stopni C, tj aluminium cynk, miedź, molibden, mosiądz, brąz, stal ST i stal kwasoodporna, tworzywa sztuczne polietylen i polipropylen oraz stopy metali. Są to zasadniczo powłoki antykorozyjne natryskiwane na konstrukcjach ze stali zwykłej.

 

Metalizacja gazowa

 

Metalizacja łukowa

Natryskiwanie łukowe elektryczny przy użyciu drutów litych i proszkowych

Technologia ta wykorzystuje łuk elektryczny powstający z dwóch schodzących się drutów zasilanych ze specjalnego zasilacza elektrycznego. Wytwarzana temperatura (do 4000 stopni C) pozwala na przetopienie materiałów trudnotopliwych, a sprężone powietrze transportuje stopiony materiał na detal. Używane w tej technologii natrysku druty to: stal chromowa, kwasoodporna jak i miedź, brązy, cynk oraz aluminium itd. Zastosowanie tej technologii to przede wszystkim powłoki regeneracyjne – techniczne.

Możliwe własności powłok metalizowanych:

  • Twardość do 55HRc
  • Dobra odporność na ścieranie
  • Dobra odporność korozyjna
  • Możliwe natryskiwanie grubych powłok
  • Powłoki antykorozyjne
  • Powłoki anty iskrowe
  • Powłoki ślizgowe